Styrka berakningar av krokar

En exakt bestämning av stilens och utseendet på laster är nödvändig för analys av utrustningens tekniska skick, materialval, att hitta orsakerna till skador samt avhandlingen av förändringar och restauranger.

I kontraktet med ovan använder vi numeriska metoder för att bestämma den exakta nivån på laster, särskilt den finita elementmetoden (FEM.Den finita elementmetoden kan fungera på både statiska och aktiva element. Vid dynamiska händelser spelar till exempel hastigheten för belastningsändringar, friktion och medieflöden en viktig fråga. Mesberäkningar används också för att slutligen bestämma orsakerna till fel och skador.Typiska analyser relaterade till mesberäkningar gäller främst:- verifiering av tillståndet för stress och deformation i planen för att bestämma kritiska platser,- tillståndsmatchning i den meningen att minska strukturens intensitet,- kontroll av orsakerna till skador, dessutom deras vinst vid exploatering,- modellering av gjutgods och flöden.Dessutom är meshingberäkningar också mycket kritiska inom den maritima sektorn. När man utformar en flytande eller undervattensstruktur, stoppar detaljerade FEM-analyser av deras styrka samt individuella egenskaper nyckeln till estetiska och finansiella lösningar.Det bästa är att förbereda preliminära analyser nu i ett tidigt skede av projektet. Detta hjälper till att förhindra fel i vidare design. Det viktigaste elementet i beräkningarna är att kontrollera den konstruerade strukturens omedelbara styrka. Både holistiskt och även i centrala noder. Mesberäkningar används också för att bestämma utmattningsstyrkan.Under de senaste åren har det skett en revolution i beräkningen av röra och gradvis avlägsnar avvisning av det lokala materialuttrycket gradvis. I den nuvarande trafiken blir det allt lättare att förutsäga extrema frågor och skydda vattenrelaterade katastrofer som kan uppstå. För närvarande pågår arbete för att utveckla standarder för att minimera kollisionsskador. En enorm ökning av beräkningarna inleddes av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Att använda mesh-beräkningar är ännu mer populärt.