Service av diagnostiska enheter anax jaroslaw przegalinski

Kassaregistreringstjänsten är nödvändig, inte bara vid utrustningsfel, utan även under obligatoriska kassaregistreringsrecensioner, och även när vi skapar och stänger verksamheten. Enligt antagandet kan den enda personen som i händelse av kassaminnes misslyckande fungera som sin förändring, en anställd hos serviceenheten som innehar lämpliga tillstånd. Mycket ofta är att få rättigheter enligt följande:

behörigheter:- Tjänsteföretaget fortsätter till kassörsförsäljaren med möjlighet att etablera samarbete och ingå ett återförsäljaravtal,- efter att ha samtyckt styr han varje par två personer för certifikatutbildning, som avslutas med en tentamen. Under utbildningarna får servicetekniker rättigheterna för hela personer av skatteanordningar som valts i tillverkarens erbjudande.- Efter ett utmärkt testförfarande får serviceman ett namn och ett gemensamt foto av sin tätning för att applicera tätningarna på skattemodulen. Tillverkaren å andra sidan introducerar servicetekniker på listan över personer som har rätt att göra garantier och reparationer utan garanti samt nödvändiga tekniska inspektioner och skickar tillbaka till Skatteverket.

Övrigt:Ersättningarna produceras för ett år och det behandlar en känd typ av kassaregister - den färdiga kursen ger inte tjänstemannen rätt att reparera alla skattemässiga enheter från en producent, men bara för att bli av med beslut på utvalda modeller.Servicetekniker är skyldig att dagligen förbättra sin kompetens genom produktstartpunkter, och bör uppfylla varje år med ett brev till tillverkaren för förnyelse rättigheter.Kravet som registrerats i återförsäljaravtalet är upprättandet av ett reservdelslager samt kontroll- och mätinstrument och utrustning av serviceföretaget. Dessutom är tjänsten ansvarig för att förse konsumenter med förbrukningsmaterial som kommer från tillverkaren.Auktoriserad serviceverkstad, som inte bär kassaregister som arbetar i konsten har rätt till den sista, är det inte lätt att hantera och kräver tjänsten att ge legitimitet till tillverkaren. Servicen kan hantera kassaregister, men endast om han är en företagsman som är associerad med tillverkarens återförsäljaravtal.