Psyken hos den inhemska katten

Vid dammförhållanden för ämnen med explosionsrisk är det nödvändigt att använda enheter med ATEX-certifikat och konstruktioner som är konstruerade och tillverkade i enlighet med ATEX-principen som verkar inom EU-områden.

I affärer, i dammiga miljöer pudrar färger, koldamm eller damm av organiskt ursprung (t ex. Timber är användbar främst skålen lämplig stoftavskiljning. Effektivt dammutsug ATEX (ATEX utsug framgångsrikt eliminerar de flesta hot, men till den breda gick smidigt, är det lämpligt att fastställa korrekt färdiga och eventuellt goda tekniska lösningar, tekniska och procedur. Så vilka lösningar?

ATEX dammavlägsnande i praktikenI praktiken kan dammutvinning ATEX (enligt europeiska direktiv ges till:- Använda lokala lashings att lokaliseras nära källor som avger explosiv atmosfär, lashings är självbärande armar, industriella huvar eller speciella sugor,- regelbunden dammsugning av ytor på vilka damm ackumuleras (för bevis kring verktygsmaskiner bör industriella dammsugare beaktas i den meningen,- God jordning av arbetsanordningar och det enda dammsugningssystemet, eftersom det dessutom kan utföra elektrostatiska laddningar - jordning hindrar denna åtgärd,- korrekt konstruktion av dammuppsamlingskanaler och säkerställande mot erosion,- Användning av fläktar, filter och dammsugningstillbehör utformade enligt ATEX-information och med lämpliga certifikat.För största möjliga skydd mot system för stoftavskiljning ATEX explosions värt efterhand att avfyra lägen (gnistor och / eller brand i samma anläggning.