Mark till minus

Elektrostatisk jordning är en extremt viktig detalj inom sektorn och transport av brandfarliga alkoholer och enskilda ämnen som vätskor eller pulver. När statisk elektricitet är koncentrerad i miljön för brandfarliga material uppstår faror.

Varje år i hela Europa går det till över 400 olyckor som endast orsakas av dessa aktiviteter. Tändningar, bränder och till och med början är inte alls en verklig fara, som alla hälsosamt tänkande gäster och chefer i fältet är medvetna om.

Här kommer elektrostatiska jordningsmekanismer och system med råd. Deras arbete är i princip begränsat till att ansluta hotade element med en lågmotståndsprocess tills de är jordade med en lämplig klämma. På torget finns det ett stort antal av deras sätt - fästmonterat, bultat, monterat i själva behållarhuset. Mer avancerade system gör det också möjligt att övervaka jordning i realtid. I integration med efterföljande enheter kanske de inte tillåter dosering av material eller arbetar med det vid jordproblem. Vissa metoder blockerar fysiskt detta alternativ genom att stänga ventilen eller fyllmedlet, vilket är värt att lyckas vid misslyckanden med samverkande enheter eller försök att kringgå säkerheten. Lösningar av detta slag implementeras vanligtvis på tåg- och vägtankfartyg.

Ganska vanligt problem med användning av klämmor på apparater som utför lack, färger, lösningsmedel eller hartser är svårt att begränsa processen att lägga ytan med materialet. Visst gör detta lager isolerande elektrostatisk jordning, helt eller delvis och negerar dess effektivitet. Den behandlar inte bara enheter utan också containrar och datatankar för lagring av ovanstående material.