Jordningsdiagram

Elektrostatisk jordning är en extremt viktig detalj inom sektorn och transport av brandfarliga alkoholer och främmande ämnen som vätskor eller pulver. När statisk elektricitet samlas i en miljö med brandfarliga material uppstår faror.

Varje år i hela Europa återvänder det till över 400 olyckor orsakade exakt av dessa aktiviteter. Tändningar, bränder och till och med explosioner är en helt verklig fara, varav varje hälsotänkande person och investerare delvis är en person.

Här räddas mekanismer och stilar för elektrostatisk jordning. Deras inflytande gör det i princip möjligt att ansluta hotade element med en lågmotståndstråd till jorden med en lämplig klämma. På marknaden finns en betydande del av deras typer - pincett, skruvad, placerad i en container. Mer avancerade system möjliggör också jordovervakning i realtid. När de blandas med sina egna enheter, får de inte tillåta att produkten skickas ut eller bearbetas vid jordproblem. Vissa metoder blockerar fysiskt ett sådant erbjudande, stänger ventilen eller fyllmedlet, vilket är dyrt i framgången för misslyckanden i samverkande anordningar eller försök att kringgå säkerheten. Dessa typer av lösningar används ofta vid järnvägs- och vägtankfartyg.

Ett ganska vanligt problem med användning av klämmor på apparater som hanterar lack, färger, lösningsmedel eller hartser är omöjligt att begränsa processen att klä ytan med material. Det kan ses att detta orsakar ett skikt som isolerar elektrostatisk jordning, delvis eller fullständigt negerar dess effektivitet. Det fungerar inte bara enheter utan också containrar och datatankar för lagring av ovanstående material.