Inspektionsmikroskop

ProEngine Ultra

Mikroskopet används för att se små föremål som fortfarande är osynliga för blotta ögat eller för att observera detaljer om mindre föremål. I de nya tiderna finns det redan många sätt att mikroskop (akustisk, holografisk, polariserande, stereoskopisk såväl som individuell, men de första i det här fallet var det optiska mikroskopet.

Mikroskop av detta slag till utövandet av de studerade föremålen använder dagsljus, och deras fäder - Zacharias Janssen och Hans Janssen - av holländarna tar sina fäder. De byggde sitt första mikroskop runt 1590, det gav bara 10x förstoring och från den nuvarande vyn användes den inte. Ett genombrott i denna fråga gjordes av Antoni van Leeuwenhoek, han gjorde en annan metod för slipning och polering av tunna linser, vilket i praktiken resulterade i en 270x förstoring. På detta sätt förbättrade holländaren mikroskopet, tack vare vilket det fanns mycket att lära sig om och utveckling av biologi. Hans mikroskop konstruerades annorlunda än de aktuella de senaste tiderna. Det är viktigt att acceptera dem helt enkelt som mycket prisvärd förstoringsglasögon. Leeuwenhoeks mikroskop var gjord av endast själva linsen och objektet som undersöktes placerades mitt emot linsen, dess position kunde förbättras med hjälp av två par. Instrumentet själv hade en längd på 3-4 tum eller ca 7-10 centimeter. Nästa ögonblick i konstruktionen av mikroskop uppstod när elektroner användes i dem. Det första mikroskopet av denna typ - ett elektronmikroskop - byggdes av Ernst Rusk och Maks Knoll 1931 i Berlin. Kiselrevolutionen ansåg användningen av elektronmikroskop som bas. de garanterade också observation av de minsta strukturerna av cellulära organeller. Från serien 1982 bildades den första scanningstunneln och mikroskopet. Dess arrangörer var forskare från Gerd Binning och Heinrich Rohrer som var verksamma i Zürich. Tack vare sådana mikroskop är en tredimensionell bild av strukturer som består av specifika atomer tagna. Senare utvecklades många former av detta mikroskop för att studera frågan i nanometerklasser. Moderna forskare säger att utvecklingen av mikroskopi kommer att initiera utvecklingen av nanoteknologi, som kommer att finna utförandet och påverka nästan alla delar av livet.