Finansiellt kassaregisterfel 95

Skyldigheter som faller i kassaregistret omfattar inte bara arbete relaterat till import och skattemässig behandling. Tvärtom berör de främst den senare perioden som vi drar från ett specifikt kassa. Vad följer då sina egna uppgifter?

Vad ålägger skattskyldigheten oss att göra, i avdelningen för att äga också användningen av kassaregister?

1. Kvitton, kvitton.

Det viktiga är att göra kvitton. Du har redan hört talas om åtgärderna för att få kunder att samla in kvitton från säljare. Inte sådana åtgärder? Kvittot är en symbol som beskattningen till skattemyndigheten erhölls i näringsidkarens konton. Bristen på kvitto kan gälla med den sista som den här skatten inte har beaktats. Vi handlar här om något som skatt och konkurrenskraftig oärlighet.

2. Daglig finansiell rapport.

Den dagliga finansrapporten är den andra skyldigheten som entreprenören är tvungen att. Tja, efter att ha avslutats varje dag (men också innan handeln påbörjas nästa dag, är entreprenören tvungen att göra en rapport. I det kommer värdet av den skatt som entreprenören ska betala till skattekontoret lämpligt för sitt säte, placeras. Enkelt? Kom ihåg att denna rapport annonseras i syfte att lyckas med skattekontrollen.

3. Månadsvis finansiell rapport.

Precis som i dagrapporten är det nödvändigt att utarbeta en analog månadsrapport. Poänget är givetvis att ta hänsyn till värdet av hela skatten, som vi behöver ge hela månaden. Hur ska vi göra denna rapport? I detta avseende är frågan relativt enkel. Månatlig finansiell rapport, önskar göras till den nya dagen i månaden som han talar.

4. Kassaregister.

Fastighet från skattekassan gäller även för skyldigheten att ange poster i kassaregistret. Det är viktigt att dessa poster när och alla böcker är skyddade i ett rum i närheten av kassaregister. Naturligtvis kommer dessa poster att styras under skattekontrollen som utförs av företagets skattekontor.

Sammanfattning: & nbsp; & nbsp kassaapparater, som är förknippade med många ansvarsområden. Men vi inser dem, vi är säkra på att vi går in i allt lagligt. Vi kan då enkelt bevisa när vi utför olika skatteinspektioner som utförs av skatteverket.